راهنما :
جهت حذف شماره های تکراری به صورت کامل باید حتما تمامی شماره ها در یک فایل متنی با فرمت txt به صورت زیرهم قرار بگیرند
پس از آن فایل متنی خود را از طریق فرم سمت چپ (فرم سبزرنگ) آپلود کنید و شماره های غیر تکراری را دریافت کنید.
فرم پاکسازی لیست به زودی
فرم حذف شماره های تکراری به صورت کامل
مشاهده کارایی فرم حذف شماره تکراری
برنامه نویسی : نایس وردپرس